ساعت
مناسبت ها

هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد. امام حسین(ع)

مراکز خدماتی

Photo

روزنامه کار و کارگر


این روزنامه تنها روزنامه رسمی کارگران در کشور میباشد که در جهت انعکاس اخبار و اطلاعات و مسائل روز جامعه و مشکلات و خواسته ها و نظرات جامعه و مشکلات و خواسته ها و نظرات جامعه کارگری فعالیت دارد.

karvakargar.com 
منوی اصلی
جستجو